Şeffaf güneş piliyle gökdelenler elektrik üretecek

Koreli bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışma ile büsbütün şeffaf bir güneş pili geliştirildi. Bu sayede üretilecek şeffaf paneller sayesinde gelecekte evimizdeki pencerelerden, gökdelen üzere yüksek yapılar yahut kullandığımız elektronik aletlerden elektrik üretebilmemiz mümkün olacak.

Şeffaf paneller daha yaygın kullanılacak

Dünya’daki değişen iklim şartlarına rağmen 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan sonra beş yıldır tüm gözler ortaya konacak çevreci çalışmalara çevrilmişti. Global ısınmayı önlemek hedefiyle fosil yakıtlar, güneş gücü, su rüzgar gücü hem güvenilirlik hem de bolluk açısından isminden sıkça kelam ettirir hale geldi. Kore’deki Incheon National Üniversitesi’nde Profesör Joondong Kim liderliğindeki bir araştırma grubu birinci şeffaf güneş pilini üretti. Araştırmacılar, çeşitli yarı iletkenlerin özelliklerini birleştirerek daha verimli ve şeffaf bir güneş pili oluşturmayı başardılar.

Güneş gücü uzun yıllardır ülkemizde de yaygın olarak kullanılıyor. Güneş ışınlarını yakalayarak güce dönüştüren bu sistemde yarı saydam materyaller kullanılıyor. Bahis üzerine çalışmalar gerçekleştiren bilim insanları yarı saydam olan iletken katmanların büsbütün şeffaf olmasıyla birlikte kullanım alanının da genişleyeceğine inanıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Joondong Kim ve meslektaşları birinci olarak yaygın olarak kullanılan ve âlâ bilinen bir yarı iletken olan titanyum dioksiti ele aldı.  Etraf dostu ve toksin üretmeyen bir yapıda olan titanyum dioksit, yüksek optik şeffaflığa sahip bir öteki bir yarı iletken olan nikel oksit ile birleştirildi. Bu birleşme sonucunda ortaya ileride hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz şeffaf güneş panelleri çıkmış oldu. Şeffaf güneş panellerinin dünyada yaygınlaşması ile birlikte evimizdeki pencerelerde, alışveriş merkezlerinde hatta telefonlarımızda bile kullanılması planlanıyor.